Liên hệ

 Họ tên
 Điện thoại
 Email
 nội dung

Singapore Dessmann Vietnam
Duonggia Imex. Ltd.

( Phân phối độc quyền khóa vân tay Dessmann tại Việt nam)

No.189 Tran nao Street, Binh An Ward, District 2, HCMC, Vietnam

Số 189, Đường Trần Não, Phường Bình An, Quận 2, TP.HCM

Sales Hotline: (028) 37 717 668
Email: vietnam.dessmann@gmail.com

Website: www.dessmannasia.com
Social Media: https://www.facebook.com/dessmann.lock.58

Singapore Dessmann Singapore
Dessmann Singapore Pte. Ltd.
Sales Hotline: +65 6707 1538
Email: sales@dessmann.com.sg
Social Media: www.facebook.com/dessmannsingapore

Germany Dessmann Germany
Dessmann Schliessanlagen GmbH
Königstraße 26 Stuttgart, Germany
Website: www.dessmannlock.com
Email: info@dessmannlock.com

China Dessmann China
Dessmann Machinery & Electronic Co. Ltd
Jianghui South Road, Binjiang
Hangzhou, People’s Republic of China
Website: www.dessmann.com.cn
Email: dessmann@dessmann.com.cn

Chile Dessmann Chile
Dessmann Chile Company
Website: www.dessmannlock.cl
Email: ventas@dessmannlock.cl

Our Retailers (Vietnam): 

(South)
Duonggia Imex. Ltd.
Address: No.189 Tran nao Street,Binh An Ward, District 2, HCMC, Vietnam
Tel: (028)37 717 668

Website: http://locks-door.vn/

(South)
Gateman Vietnam. Ltd.
Address: No.458 Nguyen Huu Tho Street, Tan Hung Ward, District 7, HCMC,Vietnam
Tel: (028)6277 0840

Website: http://gateman.vn/

(South)
Hafelelock Vietnam. Ltd.
Address: No.458D Nguyen Huu Tho Street, Tan Hung Ward, District 7, HCMC, Vietnam
Tel: 0909 477 598

Website: http://hafelelock.com/

Liên hệ

»

Loading...

Back To Top