Khóa cửa Bluetooth Dessmann

 

KHÓA CỬA ĐIỆN TỬ MỞ BẰNG BLUETOOTH

 

Bạn không cần đem theo bất kỳ vật gì để mở cửa

Bạn có thể cài đặt khóa từ phía bên ngoài mà không cần sợ quên mật khẩu

Bạn có thể phân quyền cho người sử dụng và đặt lịch đóng mở cửa thông qua điện thoại

Dessmann có thể giúp bạn giải quyết mọi vấn đề nêu trên

Dessmann A110Dessmann A110
Khóa vân tay Dessmann A800Khóa vân tay Dessmann A800
Khóa vân tay Dessmann A510Khóa vân tay Dessmann A510

Khóa cửa Bluetooth Dessmann

»

Loading...

Back To Top